Neidio i’r cynnwys
Man working at a laptop

Hunangyflogaeth

Mae penderfynu gweithio i chi'ch hun trwy ddechrau a rhedeg eich busnes eich hun yn gam dewr i'w gymryd. Rydym yma i'ch helpu chi ar y siwrnai honno.

Mathau o swyddi

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gallwch weithio i chi’ch hun. O fod yn unig fasnachwr a chymryd cyfrifoldeb am redeg eich menter eich hun i ddod yn bartner mewn partneriaeth fusnes neu hyd yn oed sefydlu eich cwmni cyfyngedig eich hun, mae entrepreneuriaeth ar gynnydd yn y DU ac mae yna ffyrdd y gall y llywodraeth gefnogi chi a’ch busnes.

Lwfans Menter Newydd

Efallai y gallwch gael Lwfans Menter Newydd i'ch helpu i ddechrau busnes neu ddatblygu'ch busnes os ydych eisoes yn hunangyflogedig
Edrych ar y safle amLwfans Menter Newydd
Woman checking a calculator against a written report at a desk

Erthyglau