Neidio i’r cynnwys

Symud eich recriwtio ymlaen

Angen cymorth i gyflogi staff?

Ganolfan Byd Gwaith helpu.

Mae gan ein timau cyflogwyr yr arbenigedd a’r wybodaeth sector i’ch darparu ag ymgeiswyr sy’n iawn i chi.

Rydym eisoes yn gweithio’n agos gyda miloedd o gyflogwyr ledled y wlad i’w helpu gyda’u hanghenion recriwtio, gan nodi ymgeiswyr addas ar ein llyfrau a allai fod yn berffaith addas.

Cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith am eich anghenion recriwtio

Sut gall y Ganolfan Byd Gwaith helpu

Helpodd yr ymgyrch Ffordd i Waith ddiweddar dros 500,000 o geiswyr gwaith i mewn i waith, gyda llawer yn cymryd rolau mewn sectorau newydd, a llawer o gyflogwyr yn recriwtio trwy ganolfannau gwaith am y tro cyntaf.

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn parhau i weithio gyda chyflogwyr i hwyluso eu harferion recriwtio. Drwy gael rheolwyr cyflogi a cheiswyr gwaith o flaen ei gilydd mewn canolfannau gwaith rydym yn creu dull recriwtio ‘yn y fan a’r lle’, gan helpu pobl i gael gwaith yn gyflymach a lleihau costau llogi i gyflogwyr.

Os ydych yn chwilio am waith, cewch gymorth, hyfforddiant a chyngor ar ddod o hyd i’ch cyfle nesaf.

Os ydych yn gyflogwr, gallai’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig gynnwys:

  • darparu cynghorydd cyflogwr penodol a fydd yn gweithio gyda chi i lenwi eich swyddi gwag
  • rhoi cyngor ar ddisgrifiadau swydd i’w gwneud yn ddeniadol i ymgeiswyr
  • gweithio gyda chi i symleiddio a chyflymu eich proses recriwtio, ac yn gyfnewid am hyn byddwch yn ceisio cynnig swyddi o fewn 48 awr i’r cyfweliad
  • mynd ati i hyrwyddo eich swyddi gwag o fewn canolfannau gwaith lleol
  • paru, cyn-sgrinio ac archebu cyfweliadau gwarantedig os ydych yn cytuno bod gan ein hymgeiswyr ar y rhestr fer fynediad blaenoriaethol i’ch swyddi gwag
  • darparu mynediad i swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith i gynnal cyfweliadau
  • eich gwahodd i fynychu digwyddiadau recriwtio cyflogwyr lleol a ffeiriau swyddi sector i hyrwyddo eich swyddi gwag
  • darparu cyfleoedd rhwydweithio i gysylltu â busnesau lleol eraill
  • adolygiadau ar ôl recriwtio, i drafod cymorth parhaus ac ymgyrchoedd recriwtio yn y dyfodol.

Hefyd gallwch hysbysebu eich swyddi drwy ein gwasanaethau ar-lein sy’n cael eu defnyddio gan filoedd o geiswyr gwaith bob wythnos.

“Byddwn i’n dweud wrth gyflogwyr eraill sydd am lenwi eu swyddi gwag, i ddefnyddio’r Ganolfan Byd Gwaith, am ei fod yn ffordd ymlaen wych i waith”

Susan McKeown Rheolwr Logisteg Rhanbarthol, Clipper Logistics

Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith

I gael gwybod sut y gall y Ganolfan Byd Gwaith eich helpu i ddiwallu eich anghenion recriwtio, cysylltwch â ni heddiw.

Ar-lein

Gallwch gysylltu â Gwasanaethau Cyflogwyr gan ddefnyddio’r ffurflen ymholiadau ar-lein

Dros y ffôn

Ffôn: 0800 169 0178

Ffôn testun: 0800 169 0172

Gwasanaeth cyfnewid fideo ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) – Gwiriwch y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar gyfrifiadur personol neu liniadur neu os ydych yn defnyddio ffôn symudol neu lechen

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm

Cael gwybod am daliadau galwadau

Fel arall, os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y fenter Ffordd i Waith, trefnwch eich lle am ddim yn ein Sesiynau Gwybodaeth i Gyflogwyr sydd ar y gweill.

“Rwy’n falch o’r berthynas gref rwy’n ei meithrin gyda’r cyflogwyr, gan ddarparu gwasanaeth un-i-un a dod o hyd i’r ateb gorau i’w hanghenion recriwtio fel rhan o Ffordd i Waith” 

Claire, Cynghorydd Cyflogwyr

 

Eich cysylltu ag ymgeiswyr

Drwy weithio gyda’r Ganolfan Byd Gwaith gallwch gysylltu’n gyflym â chronfa amrywiol o ymgeiswyr ledled y DU sy’n chwilio am waith neu i wella eu gyrfaoedd. Gallwn hefyd eich cefnogi drwy: