Neidio i’r cynnwys

Yr 8 awgrym da i sicrhau y swydd berffaith

At a loose end with your job search? If you’re looking for your next role, words of advice from those in the know can make a real difference. We asked eight Jobcentre Plus Work Coaches to share their top tips for jobseekers looking to land their perfect role. Here’s what they said…

Awgrym da 1. Abdul

‘’Os nad oes gennych brofiad neu eisiau newid sector, ystyriwch wirfoddoli yn yr ardal yr ydych eisiau gweithio ynddo. Yn gyntaf, bydd yn rhoi profiad amhrisiadwy i chi ac yn ail bydd yn cynyddu eich rhwydwaith. Bydd hyn hefyd yn dangos i gyflogwyr y dyfodol eich bod yn ymroddedig, yn weithgar ac yn rhoi enghraifft gadarnhaol i chi ei rhoi ar eich CV.’’


 

Awgrym da 2: Bola

‘’Ar gyfer pobl ifanc – peidiwch â phoeni am gychwyn ar waelod yr ysgol swyddi gan fydd y sgiliau a wnewch bigo fyny ar y ffordd yn amhrisiadwy ac yn eich rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer y dyfodol.’’


 

Awgrym da 3: Miska

‘’Daliwch ati i ddysgu ac ennill sgiliau newydd ble bynnag bydd yn bosibl, gan y gellir trosglwyddo rhain ar draws sawl rôl. Gall gwaith gwirfoddol fod yn wych ar gyfer hyn.’’


 

Awgrym da 4: Akerz

‘’Byddwch yn wydn ac aros yn bositif, gall y cyfleoedd gorau gymryd ychydig mwy o amser i ddod’’


 

Awgrym da 5: Shauna

‘’Sicrhewch fod gennych gynllun gyda’ch nodau gyrfa tymor byr a thymor hir. Os ydych chi’n cychwyn yn eich gyrfa, ystyriwch wneud cais am Kickstart, mae’r cynllun yn darparu swydd 6 mis i bobl ifanc 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol i’w helpu i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i sicrhau cyflogaeth’’


 

Awgrym da 6: Fozia

‘’Os ydych yn ddiwaith neu’n ei chael hi’n anodd yn ariannol, ystyriwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol i helpu gyda eich costau byw. Mae’n bosibl y gallwch ei gael os ydych ar incwm isel, allan o waith neu os ydych methu gweithio.’’


 

Awgrym da 7: Gilbert

‘’Byddwch yn hyderus a cheisio am swyddi rydych wirioneddol eisiau. Peidiwch â gadael i gyflwr iechyd neu anabledd eich atal rhag ceisio am eich swydd berffaith. Gall Mynediad at Waith eich helpu gyda hyn. Mae llawer o gyflogwyr cefnogol allan yna. Ewch amdani!’’


 

Awgrym da 8: Natalie

‘’Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich chwiliad swydd; LinkedIn, Gweplyfr a Trydar. Ewch i weld cyfrifau trydar eich Canolfan Byd Gwaith leol i ddod o hyd i’r swyddi gwag diweddaraf ar gael yn eich ardal’’


 

Articles

Interview

Perchen y cyfweliad

Felly gweithiodd eich CV ac rydych drwodd i'r cam cyfweld. Mae gan anogwr gwaith o Ganolfan Byd Gwaith rai awgrymiadau i roi mantais i ...

darllen yr erthyglamPerchen y cyfweliad