Neidio i’r cynnwys

Pa mor bell yn ôl ydych chi’n mynd?

using laptop in cafe

Gall fod yn heriol penderfynu faint o hanes gyrfa i’w gynnwys ar eich CV. Ar un llaw, rydych yn awyddus i arddangos eich amrywiaeth o brofiad gwaith, ond rydych hefyd am gadw at y terfyn dwy dudalen a argymhellir er mwyn osgoi i’ch CV fynd yn rhy hir, a allai rhoi rhai cyflogwyr i ffwrdd.

Er bod rhai yn argymell mai dim ond cyn belled â 10 mlynedd y mae angen i chi fynd yn ôl, mae eraill yn awgrymu mai dim ond yr hanes swydd mwyaf diweddar y mae cyflogwyr eisiau ei weld.

Mae dod o hyd i’r cydbwysedd yn bwysig; bydd angen i chi sicrhau eich bod yn deall y disgrifiad swydd a’r profiad maen nhw’n chwilio amdano yn llwyr. Os nad yw’r disgrifiad swydd yn rhoi digon o wybodaeth i chi, ymchwiliwch i’r math o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl – ceisiwch edrych ar swyddi gwag tebyg gyda chyflogwyr eraill er enghraifft. Gweld ble rydych eisoes wedi eu defnyddio yn eich hanes gwaith a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n tynnu sylw atynt.

Mae ansawdd yn well na maint, felly peidiwch â chynnwys llawer o fanylion am hanes gwaith sy’n llai perthnasol. Ceisiwch dynnu sylw at y profiadau a’r sgiliau mwyaf perthnasol o’ch swyddi cyfredol a blaenorol. Nid oes unrhyw reolau caled go iawn o ran sut i wneud hyn, ond rhowch eich hun yn esgidiau’r cyflogwr; pa sgiliau a phrofiadau blaenorol a fyddai’n creu argraff arnoch?

Ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol i gael eich arwain drwy bob cam o ysgrifennu CV.

Os ydych eisiau mwy o help gyda ysgrifennu CV, mae gan LifeSkills, a grëwyd gyda Barclays, adeiladwr CV. Ewch i wefan LifeSkills i ddarganfod mwy.

Gwyliwch ein fideo awgrymiadau CV i ddeall ymhellach beth ddylai a na ddylai CV ei gynnwys a sut i wneud un chi weithio’n galetach drostoch.

Erthyglau