Neidio i’r cynnwys

All Sectors

Iechyd Oedolion a Gofal Cymdeithasol

Nid rôl sy'n rhoi boddhad emosiynol yn unig yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, mae'n un o'r rhai mwyaf amrywiol hefyd. Mae gweithio gydag ystod o bobl â gwahanol anghenion gofal yn golygu bod pob diwrnod yn wahanol i'r nesaf. Yn fwy na hynny mae miloedd o swyddi ar gael ledled y wlad. Felly, os ydych yn chwilio am swydd i ymfalchïo ynddi, nawr gallai fod yr amser perffaith i ddechrau eich gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Trafnidiaeth a Logisteg

Mae’r sector logisteg yn cynnwys ystod eang o swyddi, o yrrwyr lori i staff warws, gyrrwyr cyflenwi i arweinwyr tim, a gyrrwyr tacsi a gweithwyr post. Mae hefyd yn lorïau, awyrennau, trenau a chychod, yn ogystal â deallusrwydd artiffisial, roboteg ddatblygedig, cerbydau ymreolaethol a datgarboneiddio’r gadwyn gyflenwi. Mae’r swyddi hyn yn chwarae rhan allweddol yn helpu Prydain i weithio drwy gyflenwi pobl a cynnyrch i ble maent eu hangen.