MOT Canol Oes: Eich Gwaith

Addaswch eich bywyd gwaith. Darganfyddwch sut gall opsiynau gweithio hyblyg fitio o’ch cwmpas chi a dysgwch sgiliau newydd sy’n addas i’ch anghenion newidiol.

Hanfodion gwaith

Ailddarganfod eich potensial gyda Sgiliau am Oes

Darganfyddwch hyfforddiant, cymorth ac arweiniad i ennill y sgiliau rydych eu hangen, ar unrhyw oedran.

Gweithiwr proffesiynol AD yn dewis ymhlith grŵp o gogiau sy'n gysylltiedig â'i gilydd, pob un yn cynrychioli sgil gwahanol

Darllenwch y 7 cam yma i ddod o hyd i waith

Byddwch yn drefnus a chadwch eich chwiliad gwaith i symud i’r cyfeiriad cywir gyda’r 7 cam defnyddiol yma, gan gynnwys canllawiau ysgrifennu CV a gwybodaeth am sut i chwilio’n effeithiol am y swydd gywir.

Darganfyddwch opsiynau gwaith yn 50+

Defnyddiwch y wybodaeth hon os ydych yn 50 oed neu drosodd ac allan o waith, neu’n chwilio am rôl newydd sy’n fwy addas ar gyfer eich ffordd o fyw a’ch cyfrifoldebau gofalu.

Gwella'ch techneg cyfweliad swydd

Darllenwch y canllaw Gwasanaeth Gyrfaoedd cenedlaethol hwn i gael gwybod am y gwahanol fathau o gyfweliadau, deall cwestiynau cyfweliad safonol amrywiol a pharatoi ar gyfer y diwrnod.

Dod o hyd i swydd

Chwilio am swyddi gwag presennol

Chwiliwch am swyddi gwag ledled y DU, dewch o hyd i brentisiaeth a dysgwch sut i gadw’n ddiogel wrth chwilio am swydd. Hidlwch eich canlyniadau ar gyfer cyflogwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Gweithwyr gwrywaidd yn gwenu mewn warws

Darganfyddwch beth all eich Canolfan Byd Gwaith ei wneud i chi

Mae’r canllaw hwn yn esbonio’r ystod eang o wasanaethau y gall y Ganolfan Byd Gwaith eu cynnig i chi os ydych yn derbyn budd-daliadau fel Credyd Cynhwysol.

Gwneud y gorau o ffair yrfaoedd

Darllenwch y canllaw hwn gan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol am sut i gael y gorau o ymweld â ffair swyddi. Dysgwch sut i baratoi, beth i’w wneud ar y diwrnod a sut i ddilyn i fyny’n effeithiol.

Gwybod eich hawliau gweithio hyblyg

Os ydych yn chwilio am swydd efallai y bydd angen amodau gwaith wedi’u haddasu arnoch, er enghraifft amseroedd dechrau a gorffen hyblyg neu weithio o gartref. Darllenwch y trosolwg hwn gan lywodraeth y DU i wella eich cydbwysedd bywyd a gwaith.

Ymunwch â rhaglen academi gwaith yn seiliedig ar sector (SWAP)

Dysgwch sgiliau newydd a chewch brofiad o weithio mewn diwydiant penodol os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Darganfyddwch sut mae prentisiaethau'n gweithio a chymerwch her newydd

Mae prentisiaeth yn cyfuno hyfforddiant ymarferol mewn swydd ag astudio. Mae prentisiaethau ar gael i chi o unrhyw oedran ac mae llawer o raglenni wedi’u teilwra ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Gwella eich bywyd gwaith

Darganfyddwch sut i wneud cais i weithio’n hyblyg

Darllenwch y canllaw cam wrth gam hwn gan elusen rhieni sy’n gweithio a gofalwyr ‘Working Families’ am yr hawl i ofyn am drefniant gweithio hyblyg. Gallwch wneud cais am newid ar ôl 26 wythnos o gyflogaeth barhaol.

A man and a woman wearing hard hats and applauding

Dod o hyd i gyflogwr cynhwysol o ran oedran

Mae mwy na 200 o sefydliadau wedi llofnodi Adduned Cyflogwr Oed-Gyfeillgar. Archwiliwch y rhestr lawn a dewch o hyd i waith ystyrlon yn hwyrach mewn bywyd.

Gweithio a chefnogi iechyd neu ofal rhywun

Cael mynediad at wybodaeth a chyngor os ydych yn darparu gofal neu gymorth parhaus i aelod o’r teulu, partner neu ffrind.

Nid yw cynnwys Yr Alban ar gael yn Gymraeg

Hanfodion gwaith

Newid eich stori gydag adolygiad canol gyrfa

Cael adolygiad canol gyrfa gan Cymru’n Gweithio i’ch helpu i ddechrau archwilio syniadau newydd, beth bynnag fo’ch oedran neu’ch rheswm dros newid cyfeiriad.

Gweithiwr proffesiynol AD yn dewis ymhlith grŵp o gogiau sy'n gysylltiedig â'i gilydd, pob un yn cynrychioli sgil gwahanol

Darllenwch y 7 cam yma i ddod o hyd i waith

Byddwch yn drefnus a chadwch eich chwiliad gwaith i symud i’r cyfeiriad cywir gyda’r 7 cam defnyddiol yma, gan gynnwys canllawiau ysgrifennu CV a gwybodaeth am sut i chwilio’n effeithiol am y swydd gywir.

Darganfyddwch opsiynau gwaith yn 50+

Defnyddiwch y wybodaeth hon os ydych yn 50 oed neu drosodd ac allan o waith, neu’n chwilio am rôl newydd sy’n fwy addas ar gyfer eich ffordd o fyw a’ch cyfrifoldebau gofalu.

Gwella'ch techneg cyfweliad swydd

Darllenwch y canllaw Gwasanaeth Gyrfaoedd cenedlaethol hwn i gael gwybod am y gwahanol fathau o gyfweliadau, deall cwestiynau cyfweliad safonol amrywiol a pharatoi ar gyfer y diwrnod.

Dod o hyd i swydd

Chwilio am swyddi gwag presennol

Chwiliwch am swyddi gwag ledled y DU, dewch o hyd i brentisiaeth a dysgwch sut i gadw’n ddiogel wrth chwilio am swydd. Hidlwch eich canlyniadau ar gyfer cyflogwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun Hyderus o ran Anabledd.

Gweithwyr gwrywaidd yn gwenu mewn warws

Darganfyddwch beth all eich Canolfan Byd Gwaith ei wneud i chi

Mae’r canllaw hwn yn esbonio’r ystod eang o wasanaethau y gall y Ganolfan Byd Gwaith eu cynnig i chi os ydych yn derbyn budd-daliadau fel Credyd Cynhwysol.

Gwneud y gorau o ffair yrfaoedd

Darllenwch y canllaw hwn gan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol am sut i gael y gorau o ymweld â ffair swyddi. Dysgwch sut i baratoi, beth i’w wneud ar y diwrnod a sut i ddilyn i fyny’n effeithiol.

Gwybod eich hawliau gweithio hyblyg

Os ydych yn chwilio am swydd efallai y bydd angen amodau gwaith wedi’u haddasu arnoch, er enghraifft amseroedd dechrau a gorffen hyblyg neu weithio o gartref. Darllenwch y trosolwg hwn gan lywodraeth y DU i wella eich cydbwysedd bywyd a gwaith.

Ymunwch â rhaglen academi gwaith yn seiliedig ar sector (SWAP)

Dysgwch sgiliau newydd a chewch brofiad o weithio mewn diwydiant penodol os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Darganfyddwch sut mae prentisiaethau'n gweithio a chymerwch her newydd

Mae prentisiaeth yn cyfuno hyfforddiant ymarferol mewn swydd ag astudio. Mae prentisiaethau ar gael i chi o unrhyw oedran ac mae llawer o raglenni wedi’u teilwra ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Gwella eich bywyd gwaith

Darganfyddwch sut i wneud cais i weithio’n hyblyg

Darllenwch y canllaw cam wrth gam hwn gan elusen rhieni sy’n gweithio a gofalwyr ‘Working Families’ am yr hawl i ofyn am drefniant gweithio hyblyg. Gallwch wneud cais am newid ar ôl 26 wythnos o gyflogaeth barhaol.

A man and a woman wearing hard hats and applauding

Dod o hyd i gyflogwr cynhwysol o ran oedran

Mae mwy na 200 o sefydliadau wedi llofnodi Adduned Cyflogwr Oed-Gyfeillgar. Archwiliwch y rhestr lawn a dewch o hyd i waith ystyrlon yn hwyrach mewn bywyd.

Gweithio a chefnogi iechyd neu ofal rhywun

Cael mynediad at wybodaeth a chyngor os ydych yn darparu gofal neu gymorth parhaus i aelod o’r teulu, partner neu ffrind.

Nid yw cynnwys Gogledd Iwerddon ar gael yn Gymraeg